• Zaujměte svou prezentací s pomocí marketingu
    Rozvoj a vzdělávání

    V learn2grow věříme, že rozvoj lidí je klíčem k rozvoji celé organizace. Jsme nadšenci do technologií a zapojujeme je do našich rozvojových programů.

    Chci domluvit nezávaznou konzultaci

 

Gamifikace aneb barevné a zábavné učení

„Víme, že učení formou hry zvyšuje motivaci lidí k učení, schopnost pamatovat si, co se naučili, a vracet se k tématům, která je zajímají.

V našich řešeních využíváme gamifikační techniky a multimediálními formáty, které jsou při vzdělávání účinnější než prostý text. Používáme videoukázky, audiokomentáře, simulace, mapy, animace, komiksy nebo různé formy cvičení a testů. Při tvorbě těchto prvků spolupracujeme se scénáristy, lektory, profesionálními herci a grafiky, kteří jsou zárukou kvality dodaného obsahu.

Více o gamifikaci zde.

Obsah na míru

Průběžná zpětná vazba je při tvorbě obsahů cenným vstupem.

Vzdělávací programy vytváříme na míru, dle vašich potřeb a možností. Jsme přesvědčeni, že jedině takový obsah, který je připraven na základě konkrétních potřeb klienta, přinese ty nejlepší výsledky. Definujeme s vámi úrovně znalostí, které má uživatel získat, a technologické možnosti, které můžeme při výuce využít. Navrhujeme zpracování vašeho obsahu a společně s vámi připravujeme finální podobu programu. Vše průběžně konzultujeme s experty na danou problematiku a cílovou skupinou uživatelů, aby obsah co nejvíce korespondoval jejich potřebám. Po nasazení kurzů sbíráme zpětnou vazbu, která je pro nás důležitým parametrem úspěšnosti programů.

Blended Learning

„Naše programy zahrnují facilitované workshopy, koučování i průběžnou podporu rozvoje formou elektronického portálu.

Naše řešení v oblasti rozvoje jsou postavena na kombinaci takových forem vzdělávání, které pomáhají vašim zaměstnancům rozvíjet dovednosti a znalosti, které potřebují. Naše programy kombinují eLearningové kurzy s tradičními workshopy, facilitacemi, obsahy na blogu nebo wiki. Takovému řešení říkáme blended learning – kombinované vzdělávání. Zaměřujeme se na programy pro rozvoj měkkých (soft) i tvrdých (hard) dovedností, včetně speciálních programů určených pro konkrétní skupiny zaměstnanců nebo manažerů.

Jak je to po technické stránce

Technická implementace je určena charakterem obsahu a vašimi technickými možnostmi.

Naše eLearningové řešení vyhovuje standardům SCORM a AICC, a lze ho tak snadno implementovat do většiny vzdělávacích systémů (tzv. Learning Management Systems - LMS). Pro klienta bez vlastního LMS zajišťujeme přístup do našeho vzdělávacího portálu, včetně reportingu a testování. Vzdělávací obsah poskytujeme také ve formátu běžném pro tvorbu webových stránek (HTML formátu) a lze jej tak používat na firemním Intranetu.