360° zpětná vazba

e-360 feedback je efektivní nástroj, který poskytuje strukturovaný pohled na to, jak hodnoceného vnímá jeho okolí v porovnání s tím, jak se vnímá sám. Hodnocený získá anonymní zpětnou vazbu od lidí, se kterými spolupracuje, to zahrnuje přímé nadřízené, přímé podřízené nebo dodavatele či interní zákazníky. Pomáhá identifikovat oblasti, ve kterých jste silní i oblasti, které můžete rozvíjet.

Hodnocení probíhá prostřednictvím dotazníku, který shromažďuje komentáře a připomínky k jednání a chování hodnoceného. Výsledkem je pak souhrnná výstupní zpráva, která podává přehled o tom, jak své schopnosti hodnotí sám hodnocený a jak jeho schopnosti hodnotí ostatní. Jedním z nejdůležitějších výstupů je porovnání těchto pohledů a zjištění, kde se hodnocení nejvíce odchylují.

Audit procesů v oblasti řízení lidských zdrojů

Provádíme analýzu vašich HR procesů a na jejím základě vám doporučíme změny HR strategie, včetně nastavení měřitelných ukazatelů. Naše audity procesů v oblasti řízení lidských zdrojů se zpravidla sestávají z následujících kroků:


V procesních auditech používáme vhodnou kombinaci metod a nástrojů auditu, jako je např. dotazníkové šetření, focus groups, strukturované interview.

Příprava kompetenčních modelů

Připravujeme kompetenční modely, které strukturovaným způsobem definují předpoklady výkonu zaměstnanců na jednotlivých pozicích. Kompetenční modely jsou klíčovým podkladem pro proces náboru a výběru, ale i pro proces rozvoje schopností, dovedností a znalostí zaměstnanců na všech úrovních.

Strategické změny v HR

Jedním z nástrojů, které vám pomohou komunikovat strategické změny a zároveň do nich zapojit zaměstnance, je Business Flow Learning. Jde o vizualizaci firemní strategie formou velké mapy, nad kterou se zaměstnanci sejdou v krátkém workshopu a společně s facilitátorem objevují nové strategické cíle z pohledu čísel a finančních ukazatelů, z pohledu zákazníků, vnitřních procesů i z pohledu firemní kultury a zaměstnanců a jejich klíčových schopností.
 
Mnohé studie poukazují na prokazatelnou souvislost mezi zapojením zaměstnanců a finančními ukazateli. Zároveň ale také poukazují na to, že senior management často podceňuje fakt, že zaměstnancům nestačí pouhé informace o změně, že si na změny musí tzv. "přijít" sami.
 
Business Flow Learning je interaktivním nástrojem, který umožní každému zaměstnanci stát se na chvíli vlastníkem společnosti a přijít na to, proč jsou změny důležité a jak je lze v tržním kontextu realizovat.
 
Nejdůležitější rolí lídra (na rozdíl od role manažera) je ukázat srozumitelný a jasný obraz budoucnosti a získat pro něj co nejvíce zaměstnanců. Business Flow Learning je nástrojem, který vám pomůže tento obraz vizuálně zachytit a umožnit každému zaměstnanci, aby si v něm našel své místo.