HR Poradenství
Tři úskalí výkonových bonusů

Článek Lucie Melicharové, který byl otištěn v HR Kavárně (www.hrkavarna.cz).

Článek pro HR kavárnu o tom, kdy bonusy za výkon selhávají