HR Poradenství
3 trendy ve firemním vzdělávání pro rok 2015

S rostoucí ekonomikou se vrací investování do vzdělávání zaměstnanců. Narůstá poptávka po klasickém školení, ale i novějších formátech.

1. Hurá, mám to v mobilu

S nárůstem elektronických zařízení (chytré telefony, tablety...), která vlastníme, narůstá možnost i poptávka po využití těchto zařízení v rámci našeho vzdělávání. Nejen firemní ale i osobní vzdělávání již začíná využívat moderní technologie (například oblíbené video kurzy na vše možné fungující na internetu). Dostupnost internetu vzrůstá a tím i možnosti stejně jako nároky na konzumaci obsahu. Pro firmy to znamená přizpůsobit svá LMS, ale především jejich obsah, pro přístup i z jiných zařízení než počítačů. Tablety přímo vybízejí k rychlému konzumu obsahu a chytré telefony dostupnou možnost podívat se na to všude.

2. eLearning je mrtvý, ať žije blended learning

Učení pomocí eLearningových kurzů není ničím novým v naprosté většině větších firem. To, co firmy dříve považovaly za negativa eLearningových kurzů, mnohdy už dnes neřeší. Že uživatel kurz proběhne příliš rychle? Proč ne, když pro něj obsah není ničím novým. Že jde uživatel přímo na test? Proč ne, když hledat odpovědi na otázky je jedním z klíčů k tomu něco se naučit. S novými možnostmi digitálního obsahu se tak eLearning stává samozřejmostí a automatickou součástí většího celku – blended learningu.

Blended learning propojující různé vzdělávací formáty je klíčem k modernímu vzdělávání ve firmách i mimo ně. Dává možnost vytvořit na míru vzdělávací programy, které spojí výhody a nevýhody jednotlivých forem. A nejde jen o využití eLearningu v kombinaci s workshopy nebo prezenčními školeními. Například propojení samostudia eLearningu s následnou diskuzí tématu na poradě je skvělým příkladem jednoho z možných využití. I samotné pojetí eLearningu už není jen „takový jiný PowerPoint", ale posouvá se do širokého zapojení prvků audia, videa nebo třeba gamifikace. Samozřejmě ale základem zůstává kvalitní obsah a zpracování, protože ani sebehezčí grafika nevyváží plytký a špatně zpracovaný obsah.

3. L&D manažeři = architekti vzdělávání

Úloha Learning & Development profesionálů se v korporacích mění. S nástupem digitálních médií, rychlejší konektivity a online komunikace přibyly nové formáty (eLearningy, MOOC, video, internetové obsahy). Úkolem L&D manažerů je kombinovat klasické formy vzdělávání s digitálními, a to včetně jejich rozložení v čase. Stejně jako architekt navrhují, jak a z čeho vystavět program, kdy a jak použít workshop, eLearning, řízenou diskuzi, koučování, webinář nebo jiný stavební prvek.